21/11/2018

ยาลดความอ้วน กินผิด อาจประสาทหลอน

ยาลดความอ้วน กินผิด อาจประสาทหลอน อย.เตือน ยาลดความอ้วน หากซื้อกินเองนานๆจะมีผลข้างเคียงมากมายตามมา หรือทำให้ประสาทหลอนได้ ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการกินยาลดน้ำหนัก ส่วนผู้ลอบขาย มีโทษปรับ-พักใบอนุญาต ปัจจุบันยาลดความอ้วน เป็นทั้งยาและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ พวกที่ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยตรงกับพวกที่ไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้เพื่อยับยั้งการดูดซึบอาหารหากเป็นวัตถุออกฤทธิ์  ทางกองควบคุมวัตถุเสพติดจะจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่สอง ซึ่งผู้สั่งใช้ยาในกลุ่มนี้จะจำกัดไว้แค่แพทย์เท่านั้น ซึ่งหากใช้อย่างถูกวิธีภายใต้การดูแลของแพทย์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อน ที่ถูกต้องก็จะไม่มีอันตราย ถ้าใช้ยาลดน้ำหนักไม่ถูกวิธี คือ ซื้อกินเอง หากใช้ไปนานๆ […]