คอลลาเจน มีประโยชน์อย่างไร
คอลลาเจน มีประโยชน์อย่างไร
11/06/2019
เตินสารอาหารให้ผิวด้วย ไลโคปีน
เติมสารอาหารให้ผิวด้วย ไลโคปีน
11/06/2019
คอลลาเจน มีประโยชน์อย่างไร
คอลลาเจน มีประโยชน์อย่างไร
11/06/2019
เตินสารอาหารให้ผิวด้วย ไลโคปีน
เติมสารอาหารให้ผิวด้วย ไลโคปีน
11/06/2019
Show all

อย. เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

อย. เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

อย.เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม

อย. คือ อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์)โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา( อย. ) มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  3. เฝ้าระวังกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวัง ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้
  6. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การติดต่อขอขึ้นทะเบียนขอ อย.สำหรับสินค้า อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ให้ศึกษารายละเอียดจาก www.fda.moph.go.th ซึ่งจะแยกเป็นประเภทๆ แต่ละประเภทก็มีเอกสารที่ต้องการต่างกันเมื่อทราบแล้วถึงรายละเอียด ก็เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ ไปยื่นได้โดยตรง หรือลองติดต่อผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆดูครับ จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสำหรับเว็บ oryor.com ก็มีข้อมูลข่าวสารของ อย.มากมายเลยทีเดียว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องการข้อมูลต่างๆ ไปใช้ทำแผ่นพับ หาข้อมูล นำเสนอ ทำวิจัย หรือหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับอย.และติดตามข่าวสาร ก็สามารถลองเข้าไปดูกันได้ครับ เว็บไซต์ทำไ้ด้น่าสนใจทีเดียว

หากใครที่อยากผลิตอาหารเสริมเพื่อการบำรุงต่อมลูกหมาก อาหารเสริมผู้ชาย ผลิตกาแฟลดน้ำหนัก ผลิตชาลดน้ำหนัก สามารถติดต่อเราได้ทันที เพราะ โรงงานผลิตอาหารเสริม Herb Supplements เราเป็น โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสารสกัดจากธรรมชาติ  เราให้คำปรึกษาคุณฟรี คลิกที่นี่

ติดตามสาระความรู้เรื่องอื่นๆได้ทางนี้ คลิกเลย