มาตรฐานการรับรอง
ใบทะเบียนสรรพสามิต

มาตรฐานการรับรองคุณภาพ

 

      บริษัท เฮิร์บ ซัพพลิเม้นส์ จำกัด  รับผลิตอาหารเสริมและกาแฟผงสำเร็จรูปชงดื่ม เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิต  GMP-Codex  ( Good Manufacturing Practices )  ซึ่งผ่านการรับรองว่าบริษัทมีมาตรฐานและคุณภาพการผลิตครบถ้วนตามกำหนด โดยประเมินจากสถาบัน SGS ประเทศอังกฤษ   ซึ่ง  SGS  ถือเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องการตรวจวัดคุณภาพ ตลอดจนการติดตามผล   ซึ่งมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เหล่านี้ เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงระบบควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่รัดกุมและเข้มงวดได้เป็นอย่างดี  และทางบริษัทฯ มีการจดทะเบียนสรรพสามิตสำหรับผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มที่มีลักษณะผงเกล็ดอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูงอย่างแน่นอน  เพราะความสำเร็จของคุณคือผลผลิตของเรา เราจึงมุ่งมั่นใส่ใจในทุกรายละเอียดการผลิตเพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคง

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต1
กระบวนการผลิต3
กระบวนการผลิต2
กระบวนการผลิต4